KAKO V SLOVENIJI DO ORTODONTA
ZA OTROKA NA NAPOTNICO?

Pravice otroka do zobnega aparata brez čakanja

NAROČITE SE

Spoštovani starši,

vaš otrok je dobil napotnico za ortodonta. Če je star 10 let ali več, je lahko kandidat za zobni aparat. Težava nastane, ko ga želite prijaviti na ortodontski pregled, saj čakalne dobe presegajo zakonsko dopustno mejo tudi preko 10 let. To pomeni, da se vaš otrok pri ortodontu s koncesijo ne more zdraviti pravočasno in dobiti zobnega aparata pod pogoji, kot jih določajo zakon in pravila.

A ni vse izgubljeno.

V skrbi za varstvo pravic, ki jih ima vaš otrok po ustavi, zakonu in pravilih, vam v ORTODONT TAKOJ® razkrivamo pogoje pod katerimi lahko otroka, ki je zdravstveno zavarovan v Republiki Sloveniji, zdravite na napotnico brez čakalne dobe.

Vsebina je podprta z zakonodajnimi viri.
Pojem otroka se v tej publikaciji nanaša na deklico in dečka.

Zdravstveno varstvo otroka v Republiki Sloveniji

 

Otroci so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključeni kot ožji družinski ali širši družinski člani1, status zavarovanca pa imajo tudi do 18. leta starosti, če se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši zanje ne skrbijo ali ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje2.

Otrok je po zakonodaji, ki ureja pacientove pravice3 oseba, ki še ni dopolnila 18 let, razen če je prej pridobila poslovno sposobnost. Umešča se v posebej varovano skupino pacientov, pri kateri se varstvo njegovih koristi v zdravstvu presoja skozi postopanje z njimi.

Pravica do ortodontskega zdravljenja v Republiki Sloveniji

 

Ortodontsko zdravljenje se pri otroku krije iz javnih sredstev pod pogoji4, da ima otrok:

 • Opravljen ortodontski pregled do dopolnjenega 16. leta starosti,
 • Srednjo, težko ali zelo težko zobno-čeljustno deformacijo ali malokluzijo (nepravilen griz),
 • EF indeks večji od 15 točk, ki ga izmeri ortodont na pregledu. V ORTODONT TAKOJ® je vašemu otroku zagotovljen tudi brezplačen on-line pregled za EF indeks. Več o tem v nadaljevanju vsebine.
 • Zobni aparat do dopolnjenega 18. leta ali po tej dobi, če je naredil pregled do dopolnjenega 16. leta starosti.

Pravico do ortodontskega zdravljenja imajo zavarovani otroci v Republiki Sloveniji

V primeru, da otrok nima EF indeksa večjega od 15 točk, mu zobni aparat na napotnico ne pripade in ga lahko zdravite samoplačniško.

 

Izračun EF indeksa

 

V ordinaciji z odtisi zobovja

EF indeks izračuna ortodont na pregledu, ko pri otroku vzame odtis zgornjih in spodnjih zob. Na odtisih in z odčitavanjem ortopana naredi analizo stanja, ki je obvezna ortodontska storitev. S tem dobi število točk, ki jih dokumentira v zdravstveni karton pacienta.

On-line izračun EF indeksa

EF indeks naredi ortodont naredi on-line, preko e-pošte posredovanih fotografij otrokovega zobovja. Pri tem poda podatek ali ima otrok dovolj točk za zobni aparat na napotnico. On-line pregled nudimo v ORTODONT TAKOJ®. Navodila sledijo v nadaljevanju vsebine.  

Najdaljša dopustna čakalna doba za ortodontsko zdravljenje

Najdaljšo čakalno dobo za ortodontski pregled in začetek zdravljenja določa pravilnik5. Stopnja nujnosti za začetek ortodontske storitve je označena na otrokovi napotnici.

Za ortodontski pregled znaša pod zelo hitro 14 dni, pod hitro 3 mesece in pod redno 6 mesecev. Za začetek zdravljenja, pri katerem dobi otrok zobni aparat, znaša pod zelo hitro 14 dni, pod hitro 12 mesecev in pod redno 18 mesecev. Najdaljša dopustna čakalna doba velja za otroka, ki ima klinično primerno zobovje za začetek zdravljenja in ne velja pri otroku, ki zob še nima izraslih za namestitev zobnega aparata ali druge ortodontske aparature.

Kakšna je čakalna doba pri ortodontih s koncesijo?

Čakalna doba za ortodontski pregled je pri ortodontih, ki sprejemajo otroke z napotnico, v povprečju  50 mesecev6 do 10 let ali 300 mesecev.

Izjema je ORTODONT TAKOJ®, kjer čakalne dobe za ortodontski pregled in zobni aparat ni.

Kdaj je otrok primeren za zobni aparat?

Otrok je za zobni aparat primeren, ko ima izraslo večino stalnih zob ali vso stalno zobovje. To je od 10. leta starosti dalje. Velja, da je pri starosti 12. let skoraj sigurno kandidat za začetek ortodontske terapije.

Zdravstvene informacije

Zakaj je pri otroku potrebno ortodontsko zdravljenje?

Ortodontsko zdravljenje je pri otroku potrebno, ker ima nepravilnosti ali anomalije v položajih zob in čeljustnic. Po Mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB-10) se te umeščajo med Bolezni ustne votline, žlez slinavk in čeljusti (K00-K14)7. Naštevamo najpogostejše:

 • Anomalije razmerja zobnih lokov,
 • Anomalije položaja zob,
 • Anomalije razmerja med čeljustmi in lobanjsko bazo,
 • Nepravilnosti griza, neopredeljene,
 • Dentofacialne funkcijske nepravilnosti,
 • Nepravilnost čeljustnega sklepa,
 • Retinirane in impaktirane zobe,
 • Druge anomalije.

Zgodnje ortodontsko zdravljenje

Zgodnje ortodontsko zdravljenje se pri otroku začne, ko ima dovolj zobovja, da mu ortodont namesti zobni aparat.

Zdravstvene koristi zgodnjega zdravljenja so:

 • Pravilna rast čeljusti in kosti v pravilne smeri,
 • Korekcija nepravilnosti zob,
 • Preprečevanje zapletov pri prostoru v čeljusti,
 • Preprečevanje puljenja zob,
 • Preprečevanje zobnih bolezni zaradi stisnjenih zob,
 • Izogibanje drugim zdravstvenim težavam s čeljustjo, razvijanjem sinusnega dna, glavoboli, bolečinami v vratu in hrbtu, prebavo, smrčanjem, apnejo in drugim.

Je vaš otrok primeren za zgodnje zdravljenje? V ORTODONT TAKOJ® vam nudimo on-line ortodontski pregled, na katerega naročite vašega otroka popolnoma brezplačno. Več o tem v nadaljevanju vsebine.

Psihosocialne koristi zgodnjega zdravljenja so:

 • Estetska samozavest, ker lep nasmeh krepi razvoj otrokove pozitivne samopodobe,
 • Družabna samozavest, saj se drugi počutijo bolj udobno v družbi osebe, ki ima privlačen nasmeh,
 • Pozitiven vpliv na otrokovo razpoloženje, saj lepi zobje pripomorejo k njegovim vsakdanjim pozitivnim mislim in občutkom,

Večja samozavest med vrstniki in v javnosti; na primer na šolskih nastopih, tekmovanjih in pri spoznavanju novih ljudi.

Zapoznelo ortodontsko zdravljenje

Ortodontsko zdravljenje, ki se začne pozneje, kot bi bilo optimalno ali priporočeno, najpogosteje nastane zaradi pomanjkanja do dostopa storitve ali zamude pri postavitvi diagnoze ali začetka zdravljenja. Pri otroku ima lahko neželene zdravstvene posledice, ki so:

 • Nepravilna rast čeljusti, ki lahko vodi v težave v ugrizu in oblikovanju obraza,
 • Stiskanje ali prekrivanje zob zaradi pomanjkanja prostora v čeljusti, kar lahko vodi v puljenje zob,
 • Nepravilna postavitev zob povzroča težave s hrano, govorom, čiščenjem zob in estetske težave,
 • Težave pri govoru in kroženju sline v ustih,
 • Povečano tveganje za zobne bolezni,
 • Motnje v temporomandibularnem sklepu (TMS), kot so bolečine, omejeno gibanje čeljusti in hrup v sklepu,
 • Motnje v razvoju glave ali kraniofacialnega sistema,
 • Estetske težave zob in čeljusti vplivajo na videz nasmeha in obraza otroka, kar lahko vpliva na njegovo samozavest in socialne stike,
 • Dolgoročne težave, ki imajo za posledico bolj invazivne in dolgotrajne postopke zdravljenja v odrasli dobi,
 • Slabše pričakane rezultate zdravljenja.

Nasvet staršem

V ORTODONT TAKOJ® svetujemo staršem, da z otrokom naredite ortodontski pregled že od 10. leta dalje. Pri tem vam nudimo brezplačen on-line pregled fotografij otrokovega zobovja, na podlagi katerega dobite mnenje ortodonta ali je primeren za zobni aparat in EF indeks za točke za zobni aparat na napotnico. Več o tem izveste v nadaljevanju vsebine.

Anomalije zob je potrebno začeti zdraviti pravočasno, da se otroku zagotovijo zdrav razvoj ter rast zobovja in čeljustnic. Preprečijo se zobne bolezni in psihološka nelagodja zaradi deformiranega nasmeha.

Kako v Republiki Sloveniji do ortodonta za otroka
brez čakanja?

Kako torej do ortodonta za otroka, ki ima napotnico in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja v Republiki Sloveniji? Obstajata dva načina, da svojemu otroku realizirate ortodontsko zdravljenje in zobni aparat v dopustni čakalni dobi ali brez čakalne dobe*. Pri tem je eden subvencioniran iz javnih sredstev.

Samoplačniško ortodontsko zdravljenje, pri katerem krijete strošek diagnostike, ortopana, LL kraniograma, zobnega aparata, menjav žičk in elementov, kontrol ter retencijskih aparatur sami. Samoplačniški strošek lahko nanese tudi preko 4.000,00 evrov.

Za zdravljenje ne dobite subvencije ali povračila iz javnih sredstev ter ne morete koristiti napotnice. Ta način omenjamo, ker velja skladno z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPacP) velja prosta izbira zdravnika (op. p. ortodonta)9).

S povračilom stroškov na napotnico v ORTODONT TAKOJ®. Zobni aparat za otroka plačate vnaprej, nato pa vam ga povrne Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Povračilo za zobni aparat je tudi do 3.600,00 evrov.

Ortodontsko zdravljenje opravi vaš otrok v Zagrebu ali Reki na Hrvaškem. To mu omogoča zakonodaja v Republiki Sloveniji. Pod pogoji te zakonodaje nudimo vašemu otroku začetek ortodontskega zdravljenja v ORTODONT TAKOJ® brez čakalne dobe

*Kadar v Sloveniji ni izvajalca s koncesijo znotraj najdaljše dopustne čakalne dobe določene s pravilnikom.

A to še ni vse!

V ORTODONT TAKOJ®  dobite še pred odhodom na Hrvaško podatek, ali ima vaš otrok EF indeks za zobni aparat s povračilom stroškov na napotnico. Ortodont portala vam namreč naredi brezplačen on-line pregled, za katerega so potrebne fotografije vašega otroka in izpolnjen obrazec. Pogoj je starost otroka od 10 let dalje.

V obrazcu najdete navodila za fotografije in podatke za naročilo.

.

POJDITE NA OBRAZEC

ORTODONT TAKOJ® Zvezdice na Hrvaškem

ORTODONT TAKOJ® je uradni registrirani portal za čezmejno ortodontsko zdravljenje na Hrvaškem s slovensko napotnico, ustanovljen  leta 2017.

Najboljše dosegljive ortodonte v Zagrebu in Reki na Hrvaškem,

On-line ortodontski pregled za seznanitev s točkami za zobni aparat na napotnico,

Pripravo dokumentacije in vloge za povračilo stroškov za zobni aparat za ZZZS,

Ureditev vseh morebitno potrebnih nadaljevalnih postopkov na ZZZS za povračilo stroškov za zobni aparat,

Sodobne ortodontske metode zdravljenja otrok, ki jih ortodonti portala ORTODONT TAKOJ® izvajajo za varstvo največjih koristi za oralno zdravje vsakega otroka,

Priporočeno storitev, saj nas priporočajo starši, ki so nam zaupali zdravljenje otrok, iz celotne Slovenije.

Preverjeno storitev, saj poslujemo od leta 2016 in smo do zobnega aparata s povračilom stroškov od ZZZS pomagali že na stotine otrokom.

Da pa dobite vtis o storitvi tudi od naših strank, si preberite njihova mnenja:


V ORTODONT TAKOJ® poslujemo skladno z zakonodajo Direktiva 2011/24 EU in 44. c členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

Portal ORTODONT TAKOJ® upravlja Medicinska in pravna agencija HappyMed, ustanovljena leta 2012 za posredovanje zdravstvenih storitev na Hrvaškem in v tujini, za storitve za načrtovano zdravljenja v tujini®, za pravne storitve iz področja medicinskega prava in prava socialne varnosti ter za pacientove pravice v primeru zdravniške napake.

Naročite se na ON-LINE PREGLED

Informacije in naročanje

Uradna spletna stran: www.ortodont-takoj.si
E-pošta:
info@ortodont-takoj.si
Telefon: 040 481 233 (centrala HappyMed)

Želim izvedeti, ali je moj otrok primeren za zobni aparat s povračilom stroškov zdravljenja od ZZZS, preden odidem na Hrvaško

V ORTODONT TAKOJ®  dobite še pred odhodom na Hrvaško podatek, ali ima vaš otrok EF indeks za zobni aparat s povračilom stroškov na napotnico. Ortodont portala vam namreč naredi brezplačen on-line pregled, za katerega so potrebne fotografije vašega otroka in izpolnjen obrazec. Pogoj je starost otroka od 10 let dalje.

Izpolnite obrazec in priložite fotografije zob vašega otroka, slikane kot na primeru.

Primer fotografij, ki jih potrebujemo za izračun EF indeksa:

Preden izpolnite obrazec za brezplačen prvi pregled za EF index, posnamite zobovje vašega otroka, tako kot prikazujejo zgornje fotografije in jih priložite k obrazcu. Lahko pa nam preprosto zahtevo po prvem on-line pregledu vključno s fotografijami pošljete na naslov info@ortodont-takoj.si

Prijavite se na brezplačni on-line pregled

Prijavite se na brezplačen on-line pregled za EF indeks  Viri:

 1. odstavek točke a) in 1. in 2. odstavek točke b) 20. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
 2. odstavek 20. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
 3. točka 2. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP)
 4. 1. in 2. odstavek 34. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ)
 5. 6. odstavek 3. člena Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov
 6. Preračunana povprečna čakalna doba izračunana iz javno dostopnega vira cakalnedobe.ezdrav.si.
 7. (K00-K14) Bolezni ustne votline, žlez slinavk in čeljusti. Vir: Wikipedia.
 8. Direktiva 2011/24 EU. Vir: EUR Lex Europa
 9. člen Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP)
 10. c člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
 11. V nacionalno zakonodajo sprejeto s 44. c členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound